Make a Donation

Xisbiga Cadaaladda & Midnimadda ”TIIR” waxa uu u baahan dhaqaale si uu u meel mariyo mabaadii'diisa, fadlan ka qeyb qaado oo bixi taageero dhaqaale.

HABABKA LACAG BIXINTA

01- BANK ACCOUNT:

Magaca Bankiga: 
Salaam Somali Bank

Magaca Xisaabta:
Xisbiga Cadaaladda

Lambarka Xisaabta:
32246419

02- EVC PLUS: 
Mobile: 061-3-19-40-74

Fadlan ku deeq cadad kasta oo aad awooddo

Mahadsanid